Vorige pagina          

Petrol Zuid -B-

Petroleum Zuid is hoofdzakelijk een oud bedrijventerrein met een niet meer gebruikt rangeerstation van de spoorwegen, waarvan bijna 60% braak ligt. Het bevindt zich tussen de Schelde, het natuurgebied Hobokense Polder, de spoorlijn Antwerpen-Boom en de ring rond Antwerpen en is gelegen op minder dan 4 km ten zuiden van de Antwerpse Grote Markt.

Op het huidige bestemmingsplan staat 64 ha ingekleurd als ‘park’, dat nooit gerealiseerd is. Ruim 36 ha is industrie. Het gehele terrein is vervuild met zware metalen en minerale oliën. Een sanering dringt zich op. Op ongeveer 40 ha voormalig industriegebied is een spontane bebossing ontstaan. Deze groene ader vervult een belangrijke rol als natuurverbinding tussen de Hobokense Polder en de groene ring rond Antwerpen. Voor het natuurgebied Hobokense Polder is alleen via deze weg uitwisseling mogelijk van planten en dieren met een ander groengebied.

bezoccht: maart 2009

IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG 0815b
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG
IMG